Mwynhau Sir Benfro

Chwaraeon Barcud

Sir Benfro yw’r sir fwyaf de-orllewinol yng Nghymru ac felly mae’n bwrw allan i Fôr Iwerddon ac mae’n agored i Lif y Gwlff o Fôr Iwerydd.

Mae’n darparu rhai o’r amodau gorau ar gyfer chwaraeon barcud yn y Deyrnas Unedig, gyda’r gwynt a’r tonnau’n weddol gyson. Mae’r sir ag ambell leoliad delfrydol ar gyfer syrffio barcud a hedfan barcudiaid pŵer, a gyda chynllunio gofalus mae’r traethau eang sy’n aml yn agored iawn i’r gwynt yn creu cyfleoedd heb eu hail i fwynhau’r campau cyffrous hyn.

Am fwy o wybodaeth gwelwch wefan Cod Môrol Sir Benfro.

;

 • Gofynnir i holl ddefnyddwyr barcudiaid pŵer barchu diogelwch defnyddwyr eraill y traeth, a’u hosgoi, ymddwyn yn gyfrifol a chael polisi yswiriant atebolrwydd trydydd person.
 • Gofynnir i ddefnyddwyr eraill y traeth fod yn ymwybodol o’r rheiny sy’n hedfan barcudiaid a’u cyfarpar.
 • Peidiwch â mynd at farcudiaid na’r rheiny sy’n hedfan barcudiaid gyferbyn â’r gwynt oherwydd fe allai rhai elfennau o’r cyfarpar e.e. llinellau, achosi niwed. Peidiwch â mynd o fewn pellter taro i farcud sy’n hedfan.
 • Gofalwch rhag parthau traeth (gweler y map ar yr hysbysfyrddau yn y traeth). Os nad ydych yn siŵr, holwch yr achubwyr bywyd tymhorol neu’r wardeiniaid.
 • Peidiwch â hedfan barcud ddwy awr bob ochr i’r llanw uchel oherwydd fe fydd y gofod ar y traeth yn gyfyngedig iawn.
 • Peidiwch â hedfan barcud pŵer heb ddarllen llawlyfr y gwneuthuriwr neu gael hyfforddiant proffesiynol.
 • Am wybodaeth bellach, gweler wefan Siarter Awyr Agored Sir Benfro.Gair o Gyngor

 • A wnewch chi feddwl am ddefnyddwyr eraill – os ydych chi ar fwrdd barcud neu fygi, rydych chi’n defnyddio tipyn o’r traeth. Nid yw defnyddwyr eraill yn gwybod pa mor fedrus ydych chi ac efallai y byddan nhw’n dychryn neu’n teimlo dan fygythiad oherwydd y barcud a’r llinellau.
 • Ar y dŵr, efallai eich bod yn debygol o gael llai o gystadleuaeth am ofod ar y diwrnodau sy’n dda ar gyfer syrffio barcud ond gadewch le i’r syrffwyr, yr hwylfyrddwyr ayb. hefyd. Mae hyfforddiant ac yswiriant 3ydd person yn hanfodol ar gyfer byrddio/bygis a syrffio barcud.

Buddion iechyd

Does dim diwedd ar yr hwyl allwch chi ei gael gyda barcud, ar y tir, yn y môr neu yn yr awyr. O’r pleser pur o wylio’ch barcud yn dal y gwynt ac yn hedfan ‘fyny fry, i’r heriau cyffrous a chorfforol sydd ar gael gyda chwaraeon barcud eithafol.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

 • Gwisgwch siaced achub bob tro
 • Cadwch ryw ffordd o alw am help gyda chi drwy’r amser
 • Dywedwch wrth rywun i ble’r ydych chi’n mynd
 • Gwiriwch y tywydd a’r llanw
 • Mynnwch yr hyfforddiant iawn a chadwch o fewn eich gallu